Зургийн цомог

Зургийн цомог

Манай Лотус төвд өсч хүмүүжиж байгаа зарим хүүхдүүдийн түүхийг гэрэл зургийн хальснаа буулгасанг таалан үзээрэй.

summer camp
summer camp
summer camp
summer camp
summer camp
summer camp
summer camp
summer camp
summer camp
summer camp
summer camp