Лотус Зочид Буудал

Лотус Зочид Буудал

“Гэрээс хол гэр”

traditional rooms

Лотус төвийг санхүүгээр дэмжих зорилгоор төвийн дор үйл ажиллагаагаа явуулдаг Лотус Зочид Буудалд төвийн насанд хүрэгчид ажилладаг. Энэ нь тэдэнд аялал, жуулчлалын салбарт чадавхиа нэмэгдүүлэх боломж олгохоос гадна, биеэ даасан бие хүн болоход нь тусалдаг.

Guesthouse logo

Хэрэв та өрөө захиалахыг хүсвэл дараах хаягаар зочид буудлын ажилтантай холбоо барина уу.

Вэбсайт: www.lotusguest.com

Имэйл: lotusguest@gmail.com

Утас: (+976) 1132 5967 (Англи, Монгол хэлээр) (+976) 9909 4943 (Англи, Монгол хэлээр)