Үндсэн болон сайн дурын ажилчид

Үндсэн болон сайн дурын ажилчид

Лотус төвд Монголоос 20 хүн доорх албан тушаалд ажилладаг.

    • Захирал: Диди Ананда Калика
    • Төвийн менежер: Болормаа
    • Оффисын ажилтан: Сүүгий
    • Нийгмийн ажилтан:
    • Хүмүүжүүлэгч: Утара
    • Тогооч: Батбилэг
    • Эмч: Сайнбуян
    • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн салбарт: Дэлгэрмаа

Мөн бидэнд урт хугацааны сайн дурын хэд хэдэн ажилчид тусалдаг.